Hem     Målgrupp     Styrdokument     Kursen      Resurser     Hjälp

 


Bedömning i Teknik 1Redigera

Kurspplan i Teknik 1

CIRedigera

Följande delar av det centrala innehållet är intressanta:

1 Teknikutvecklingsprocessens alla delar från idé och modell, produkt eller tjänst till användning och återvinning med praktisk tillämpning av teknik och teknikutveckling inom ett eller flera teknikområden.
2 Entreprenörskap och entreprenörskapets villkor med utgångspunkt i innovativa och kreativa processer.
4 Teknikens och teknikerns roll med fokus på framtidens teknik och ett hållbart samhälle, till exempel med utgångspunkt i energieffektivisering.

FörmågorRedigera

Du har möjlighet att visa följande förmågor:

1 Kunskaper om teknikutvecklingsprocessen och förståelse av sambanden mellan de olika delarna i den.

Exempelvis hur du gör enkla övningar för att lära dig grunder som du sedan kan använda dig av i projektet.

3 Förmåga att lösa tekniska problem.

Att kunna dimensionera komponenters storlek för att få rätt funktion och känna till begränsningar hos kretselement.

4 Förmåga att använda teknikvetenskapliga metoder, begrepp och teorier.

Exempelvsis Ohms lag och strömmarna i en transistor.

5 Förmåga att använda modeller och verktyg som redskap för analys, beräkning, rimlighetsbedömning, dokumentation, presentation och information.

Exempelvis diskussioner om hur stora system kan styras med hjälp av förstärkningskretsar.

9 Förmåga att kommunicera inom det tekniska området samt kommunicera om teknik.

Dels muntlig kommunikation när ni arbetar i grupp.
Dels genom att gestalta kretslösningar med Dia.

Vår bedömningRedigera

Bedömningnen delas in i två delar, en basfärdigheter och en projektinriktad.

Inlämningar av material för bedömningRedigera

Detta ska du redovisa:

  1. Ett CADat kretsschema
  2. Ohmslag-uppgiften
  3. Ett test på Ohms lag
  4. En laborationsrapport på serie- och parallellkoppling

-- XX --

  1. En projektrapport (som du deltar i framtagandet av)
  2. En reflektion över projektet