Lärarhandbok-sfi/Vad behöver läraren kunna?/Innan du börjar


  Inledning till läraren     Vad behöver läraren kunna?     Övningarnas genomförande     Övningar (1-6)    
  Om Wikipedia     Innan du börjar     Hur du redigerar     Steg för steg    


Group activity at Regional Ambassadory training 3, 2011-07-07.jpg

Att välja ämne att skriva omRedigera

Att bestämma vilken Wikipedia-artikel att arbeta med kan vara en utmaning. Här nedan är några råd som har hjälpt andra nybörjare.

Vad gör en Wikipedia-artikel bra?Redigera

Se till att du bekantar dig med strukturen hos en typisk Wikipedia-artikel inom ditt ämne, så att du vet vilka typer av avsnitt som förväntas vara med. Innan man börjar skriva bör du fundera på hur informationen är strukturerad i uppslagsverk, och hur den kan skilja sig från de mer traditionella uppsatser du är bekant med.

Saker att tänka påRedigera

  • Välj ett artikelämne som är väl etablerat inom den disciplin du verkar inom, men som är dåligt representerat på Wikipedia. Den bästa situationen att utgå från är om det finns en hel del litteratur om artikelämnet, men endast en liten mängd av denna information finns på Wikipedia.
  • Leta efter artiklar som är uppmärkta som "stubbartiklar" på Wikipedia. Du hittar stubbartiklar i följande kategori: https://sv.wikipedia.org/wiki/Kategori:Stubbar.
  • Se till att du gör en sökning på ett par olika varianter av termen innan du skapar en artikel. Ofta kan det hända att ett ämne redan har beskrivits under ett annat namn.
  • Om du uppdaterar en befintlig artikel och vill arbeta i din sandlåda, kopiera först över den befintliga texten i din sandlåda. Arbeta med att förbättra det som redan lagts till av andra redaktörer i stället för att skriva om hela artikeln.

Saker att undvikaRedigera

  • Undvik att försöka förbättra artiklar om mycket breda ämnen (till exempel filosofi), eller Wikipedia-artiklar som redan håller god kvalitet ("Utvalda artiklar"). Dessa ämnen är mycket svårare att förbättra effektivt.
  • Undvik att inledningsvis försöka förbättra ämnen som är mycket kontroversiella, som rasism, abort, eller naturläkemedel. Omtvistade ämnen som ofta leder till bråk på Wikipedia. Överväg istället att arbeta på de befintliga underartiklarna för att mer i detalj behandla en särskild aspekt av ämnet.
  • Undvik att arbeta med artikelämnen som inte är utförligt behandlat i litteraturen. Du kommer då att ha problemet att ange tillräckligt tillförlitliga källor för att skapa en Wikipedia-artikel.
  • Börja inte artiklar med titlar som innebär ett essä-liknande tillvägagångssätt, såsom exempelvis "Effekterna som finanskrisen 2007–2008 har haft på Sveriges ekonomi samt den globala ekonomin” istället för “Finanskrisen 2007–2008". Wikipedia är ett uppslagsverk, och essäer är inte lämpliga.
  • Försök att inte skriva om eller helt omarbeta befintliga artiklar. Istället bör man arbeta med den nuvarande texten, ändra vid behov, för att bygga en starkare artikel. Artiklar byggda på detta sätt kommer att gynnas av genuint samarbete.

Ange källor på WikipediaRedigera

Referenser är avgörande för att göra innehållet på Wikipedia tillförlitligt. Nedan beskrivs hur du anger källor i artiklarna som du arbetar på.

En grundprincip för Wikipedia är att den fakta som läggs till i uppslagsverket måste kunna kontrolleras. Med andra ord, allt du skriver på Wikipedia måste vara verifierbart i en tillförlitlig källa, som exempelvis en peer-reviewed-granskad tidskrift, en bok, eller en tidningsartikel.

I allmänhet bör du ange en fotnot till varje stycke som du bidrar till Wikipedia, men alla citat, all statistik, eller potentiellt kontroversiella påståenden måste ha en källhänvisning. All information du lägger till som saknar källhänvisning kan komma att tas bort från Wikipedia, så det är viktigt att se till att du lägger till källhänvisningar i din text.

Kom ihåg att Wikipedia förbjuder egen forskning. Det betyder att det är fel att ansluta två bitar av information som du har hämtat från olika källor för att nå en ny slutsats. Hitta istället en källa som drar den slutsatsen på egen hand och citerar den källan. Ta denna mening som exempel: "World Anti-Doping Agency inrättades 1990,[1] men doping inom professionell idrott ökade under hela 1990-talet.[2]" Även om den fakta som presenterades från de olika angivna källorna är korrekt är den kombinerad på ett sätt som presenterar en slutsats som inte hittas i endera källan.

Innan du börjarRedigera

Leta upp några Utvalda artiklar eller Bra artiklar inom ämnesområdet där du skriver, och se hur författarna till de artiklarna citerar källor.