Wikiversitetet

Välkommen till portalen för Fysik

Fysik

Presentation

Fysik är vetenskapen om materia, energi och krafter, och hur de påverkar varandra. För att beskriva denna påverkan används matematik. Fysiken grundar sig på generalisering – dess teorier ska vara allmängiltiga.
De mest använda fysikaliska teorierna är grundade på ett fåtal empiriska lagar: klassisk mekanik, termodynamik, elektrodynamik och kvantfysik.

Kommunikation

Portalens diskussionssida
Diskussioner och frågor kring Portalens innehåll, projekt och aktiviteter.
Lista över deltagare och skribenter:

Nyheter

December 2014
  • 2014-12-18: Ämnets portalsida öppnas.


Aktiviteter

Användbara artiklar
Kurser

Wikiversitys kurser i fysik står under artikeln fysik.