Vad är syftet/målet med studiecirkeln?Redigera

Skriv vad ni ska lära er.

Vi ska lära oss prata svenska

Vi använder oss av följande verktygRedigera

Exempelvis: Forum, Videokonferens/telefonkonferens, Quiz, Webinar, Chatt, Wiki, Annat

Vi träffas i en studielokal

Vi använder oss av följande materialRedigera

Exempelvis: Film, Text, Bild, Bok, Hemsida, Eget material, Annat. Ange titel, rubrik eller webadress

Vi använder videoklipp på Internet, och tränar tillsammans. Följande resurser kan vi använda:

Råd

Dialog

Material

Hur jobbar ni tillsammans?Redigera

Beskriv ert arbetssätt och vilka metoder ni använder.

Vi stöttar varandra i gruppen

En plan med de moment vi ska gå igenomRedigera

Moment Innehåll Antal studietimmar
(En studietimma är 45 minuter)
1 Se klipp på Youtube och diskutera. Undersöka vilka språkcaféer som finns i staden? Vilka studiematerial har vi i gruppen, från SFI och andra ställen? Är det några bra övningar i dem? 4
2 Upplägg på träffarna: 1) Säg hej till varandra. Berätta om något som hänt sedan förra träffen. 2) Lyssna på nyheter på lätt svenska. Pausa efter varje inslag och diskutera i gruppen. 3) Läs en artikel i 8sidor och diskutera den. Använd bara svenska under studiecirkeln. 4) Välj ett tema för varje träff då ni diskuterar något ni är intresserade av. 4
3 Samma som moment 2 under 5 gånger 4
4 Utvärdering och eventuellt förändra upplägget 4
5
6
7
8
9
10