På den här sidan finner du statistik om Wikiversity.

Om uppslag
  • 41 kurser
  • 57 resurser
  • 650 sidor med innehåll
  • 2 702 sidor totalt (inkl. sidor som saknar uppslag, diskussionssidor, administrativa sidor om Wiktionary, Appendix, omdirigeringssidor m.fl.)
  • 24 104 ändringar på alla sidor (i genomsnitt 8,92 ändringar per sida)
Om användare
Mer detaljerat
För relaterade projekt
Historik
uppdateras manuellt varje måndag
Datum kurser alla sidor sidor
med innehåll
ändringar registrerade
användare
administra-
törer
% admini-
stratörer
2011-04-21 20 1 064 274 8 113 288 2 0,69