Lärarhandbok-sfi/Övningar (1-6)/Övning 4

  Inledning till läraren     Vad behöver läraren kunna?     Övningarnas genomförande     Övningar (1-6)    
  Övning 1     Övning 2     Övning 3     Övning 4     Övning 5     Övning 6    


Kända personerRedigera

Här är exempel på artiklar om kända svenska personer:


Gör så här:

  1. Börja med att läsa artikelns innehållsförteckning - försök att göra frågor av rubrikerna.
  2. Vilken information finns i faktarutan?
  3. Vad har artikeln för källor?
  4. Finns en artikel om samma person på ditt språk?
  5. Hur många sidvisningar har artikeln haft?
  6. Jämför antalet sidvisningar för artiklar med olika personer. Vem kan man säga är mest känd?