Lärarhandbok-sfi/Övningar (1-6)/Övning 6

  Inledning till läraren     Vad behöver läraren kunna?     Övningarnas genomförande     Övningar (1-6)    
  Övning 1     Övning 2     Övning 3     Övning 4     Övning 5     Övning 6    


Evelin presenting at Wikimedia presentation.jpgPresentera ditt arbete för andraRedigera

  • Använd bilder från Wikimedia Commons för att introducera ditt ämne.
  • Berätta kort och visa den svenska artikeln och vilka delar du valde att översätta till artikeln på ditt språk, och varför.
  • Beskriv de ändringar du har gjort med stöd av minst två olika versioner av artikeln.
  • Hur många andra har varit med och skrivit artikeln som du bidragit till?
  • Hur många visningar har artikeln haft?
  • Berätta också om dina tankar och reflektioner.
    Vad har du lärt dig i processen med att jobba med Wikipedia?
    Vad tycker du om Wikipedia?


Grattis! Nu har du gjort alla Wikipedia-övningar!
Goldenwiki 1.5.png