Lärarhandbok-sfi/Övningar (1-6)/Övning 5

  Inledning till läraren     Vad behöver läraren kunna?     Övningarnas genomförande     Övningar (1-6)    
  Övning 1     Övning 2     Övning 3     Övning 4     Övning 5     Övning 6    


Skriv på Wikipedia!Redigera

Wikipedia finns på många språk!

Skapa ett konto på svenska Wikipedia och skapa ett konto på Wikipedia på ditt språk. Din lärare behöver veta vilka användarnamn du har. I den här övningen kommer du att översätta från en artikel på svenska Wikipedia till en artikel på ditt språk.
Den här övningen är uppdelad i två uppgifter:

SandlådeuppgiftenRedigera

Börja med att skriva i din sandlåda. Ta hjälp av de här två filmerna för hur du kan göra.
Film 1: Redigera med “Visual Editor” med rubrik och underrubrik.
Film 2: Grunden i “Visual Editor” och hyperlänk, fet och kursiv stil och lista.

Starta din skrivloggRedigera

På din användarsida kommer du att ha din skrivlogg på svenska.Det är enkelt att föra en logg på Wikipedia eftersom namn och datum automatiskt märks ut när man signerar inlägg med fyra ~~~~. Eftersom du skriver på svenska om ditt arbete så kommer lättare att kunna presentera det på svenska så att de andra förstår vad du har gjort och lära sig av dig, det handlar övning 6 om. Börja med datum och sedan vad du gjorde. Här är exempel på en mall som går att använda:


  • Jag har skapat ett användarkonto på [[länk till rätt språkversion av Wikipedia]] Wikipedia och där heter jag [[användarnamn]].
  • Jag funderar på om jag ska skriva i en artikel om [[namn på artikeln på svenska Wikipedia]] som redan finns eller kanske en ny artikel om [[namn på artikeln på svenska Wikipedia]].
  • Nu har jag bestämt mig för att skriva om [[namn på artikeln på svenska Wikipedia]] eftersom…
  • Nu har jag börjat med min översättning och den finns i min sandlåda. Det känns…
  • Idag publicerade jag min översättning på Wikipedia [[länk till artikeln på rätt språkversion av Wikipedia]].
  • Jag fortsätter med att skriva och översätta från det som jag lär mig från den svenska artikeln. [Antal] andra personer har redigerat i min artikel och den har haft [antal] visningar.